Hossan luontokeskuksen toimintakonsepti: yhteisöllisyyttä tukeva monitilaympäristö (2016)

Toimeksianto

Hossan luontokeskus sijaitsee Suomussalmella ja on nykyisen Hossan retkeilyalueen toiminnallinen sydän. Hossasta on päätetty perustaa Suomi100-kansallispuisto, joka avataan kesäkuussa 2017.  Osana kansallispuiston perustamishanketta uudistettiin myös luontokeskuksen toimintakonsepti, jolla tuotetaan jatkossa luontokeskuksen laadukkaat palvelut: retkeilyneuvonta, lupamyynti, avainpalvelu, kahvila-ravintola, auditorio, välinevuokraus ja matkamuistomyynti.

Työvaiheet ja työkalut

Yhteistyö käynnistettiin työpajalla sekä käyttäjätutkimuksella, jonka aikana kerättiin ymmärrystä nykyisen toimintakonseptin vahvuuksista ja heikkouksista sekä toiveista tulevan toimintakonseptin osalta. Työhön osallistettiin Metsähallituksen asiantuntijoita, paikallisia yrittäjiä sekä Hossan luontokeskuksen työntekijöitä ja asiakkaita. 

Suunnitteluratkaisut

Tilan yleistunnelma on valoisa sekä selkeä ja ohjaa tilan intuitiiviseen käyttöön ilman liiempiä kyltityksiä. Pohjaratkaisu tähtää joustavuuteen tilojen käytössä, ja pyrkii lisäämään retkeilijöiden spontaaneja kohtaamisia ja tiedon jakamista. Ratkaisussa on huomioitu luontokeskuksen hyvin erilaisia käyttäjäryhmiä erityispainotuksenaan lasten viihtyminen ja aktivoiminen. Visuaalinen ilme korostaa upeaa ympäröivää luontoa, josta toimme elementtejä myös luontokeskuksen sisätiloihin.

Lopputulos

”Mottowasabin ansiona Hossan luontokeskuksen toimintakonseptin uudistuksessa oli tuoda raikkaita ja ajanmukaisia ideoita suunittelupöydälle.  Tilaaja sai impulsseja tarkastella luontokeskuksen toimintoja tuoreella tavalla.” Kerttu Härkönen, Metsähallitus.