Raikkaan asiakaspalvelu- ja tilakonseptin suunnittelu ELY-keskukselle (2011–2012)

 

Toimeksianto

ELY-keskus halusi muuttua hajanaisesta kokoelmasta erilaisia virastoja yhtenäiseksi valtakunnalliseksi toimijaksi uudistamalla toimipisteidensä asiakaspalvelun tilat vastaamaan uuden viraston yhtenäisiä toimintamalleja.

Suunnitteluratkaisut

Suunnittelun pääohjenuorat olivat tunnistettavuus, elämyksellisyys, opastus, paikallisuus ja monistettavuus. Huomasimme varhain, että sopivia kalusteita oli vaikea löytää, joten suurin osa kalusteista suunniteltiin varta vasten ELY-keskukselle.

Työvaiheet ja työkalut

Päämääränä oli kehittää asiakaspalvelutiloja ja palvelukulttuuria. Laajaan projektiin kuuluivat tilasuunnittelu, visuaalisten elementtien suunnittelu, kiintokalustesuunnittelu, konseptimanuaalin graafinen suunnittelu ja taitto, asiakaspalvelukonseptin esittely sekä alueellisten suunnittelijoiden koulutus videotaltioinnin avulla.

Lopputulos

Loimme ELY-keskuksen tiloille yhtenäisen, raikkaan ja elämyksellisen asiakaspalvelukonseptin, joka on helposti monistettavissa valtakunnallisesti, mutta johon paikalliset virastot voivat lisätä oman leimansa.

Konseptin laadukkaassa monistamisessa auttaa luomamme konseptimanuaali. Manuaalissa kuvataan asiakaspalvelutilan ja siihen liittyvien toimintojen periaatetason sijoittelu ja toiminnot. Lisäksi materiaalipankissa on paikallisten suunnittelijoiden avuksi kuvattu yksityiskohtaisemmat materiaalitiedot.

Yhteistyötahot

Senaatti-kiinteistöt, ELY-keskus, Workspace Oy