Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen ja monipaikkainen toimitila- ja työympäristökonsepti (2012–2014)

 
Toimeksianto

Maanmittauslaitoksella haluttiin kehittää uudenlaista työympäristökonseptia, joka tukisi organisaation päivitettyä toimitilastrategiaa. Maanmittauslaitos tarvitsi valtakunnallisen monipaikkaisen työn toimitila- ja työympäristökonseptin. Monipaikkaisella työllä tarkoitetaan sekä talon ulkopuolella työskentelyä että talon sisällä eri tiloissa tapahtuvaa työskentelyä.

Työvaiheet ja työkalut

Kehittämisprosessin tuloksena kehittyi uusi työympäristökonsepti, jossa hyödynnettiin strategialähtöisen työympäristökehittämisen, palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun osaamista. Tilasuunnittelussa oli tärkeää varmistaa hyvä työntekijäkokemus. Konseptin laatimisessa hyödynnettiinkin käyttäjäkeskeistä palvelumuotoilua, jossa ratkaisuja suunnitellaan tarkoituksellisesti loppukäyttäjää varten. Käyttäjäkeskeisen käyttäjätutkimuksen aikana palvelumuotoilija perehtyi Maanmittauslaitoksella tehtävään työhön ja käyttäjien kokemuksiin olemassa olevista tiloista. Tällä tavoin pyrittiin ymmärtämään sitä, mikä nykyisissä toimitiloissa ei toimi. Käyttäjät otettiin mukaan visioimaan tulevaisuuden työtä.

Lopputulos

Projektin arvo valtionhallinnolle on ollut merkittävä, sillä projektia on esitelty valtion toimitilastrategian valmisteluryhmälle, josta tuli positiivista vastakaikua. MML:n case on mainittu valtion uudessa toimitilastrategiassa sen edelläkävijyyden vuoksi.

Yhteistyötahot

Senaatti-kiinteistöt, Maanmittauslaitos, Workspace Oy