Senaatti-kiinteistöjen tilateippaukset ja -kuvitukset (2014)

Toimeksianto

Koko rakennuksen kattavan työympäristöuudistuksen yhteydessä Senaatti-kiinteistöt tilasivat meidät suunnittelemaan Elannon vanhassa juuresvarastossa sijaitseviin toimitiloihinsa sisäisten lasipintojen teippausten ilmeen ja neuvottelutilojen yksilölliset kuvitukset.

Suunnitteluratkaisut

Yhdeksänkerroksisen rakennuksen uusissa tiloissa oli paljon lasipintaa. Tavoitteenamme oli luoda teippauksilla eri kerroksille oma ilmeensä, jäsentää isoa rakennusta sekä tarjota suojaisia paikkoja työnteolle ja neuvottelulle tukkimatta yleisilmettä tai valon kulkua tilassa. Suunnittelimme Senaatille kaupunkitilan perspektiiveistä ja rakennusten silueteista innoittuneen printin, jonka kokoa, peittävyyttä ja väritystä varioimalla joka kerrokselle kustomoitiin oma teippausversionsa. Näyttävimmät teippaukset sijoitimme ylimmän kerroksen näköalaravintolan ja neuvotteluhuoneiden yhteyteen.

Erillisen puolijulkisen neuvottelusiiven huoneet, kuten Punajuuri ja Palsternakka, saivat kukin oman kuvituksensa, rakennuksen taustasta inspiroituen. Suoraan akustiikkalevyihin painetuissa kuvituksissa käytimme kasvikirjamaista tyyliä ja eri huoneiden kuvitukset sävytettiin eri värein.

Työvaiheet ja työkalut

Työ tehtiin yhteistyössä tilasuunnittelutoimiston ja Senaatti-kiinteistöjen työryhmän kanssa. Suunnittelimme tiloihin teippaukset ja kuvitukset, teimme kuhunkin tilaan sopivan mitoituksen ja huolehdimme asianmukaiset tiedostot painoon.

Lopputulos

Teippaukset eivät varasta huomiota tilassa, vaan tukevat muuta sisustusratkaisua ja tilojen toimintaa. Niiden hienovaraiset variaatiot identifioivat eri kerroksia. Sympaattiset juureskuvitukset antavat kullekin neuvottelutilalle persoonallisen tunnelman, lisäävät kävijöiden tietoa rakennuksen historiasta sekä herättävät usein positiivista keskustelua kokoushetken alussa.