Maanmittauslaitoksen modernit ja tyylikkäät asiakaspalvelutilat (2009)

 

Toimeksianto

Organisaatiouudistusta ja asiakkaiden määrän kaksinkertaistumista ennakoiden Maanmittauslaitos halusi uudistaa asiakaspalvelutilojensa toimintamallin vastaamaan paremmin uusia tehtäviä ja yhtenäistää ilmeensä maanlaajuisesti.

Suunnitteluratkaisut

Halusimme luoda asiakaspalveluun sopivat modernin tyylikkäät tilat, jotka heijastavat tehokkuutta ja MML:n arvoja. Värisävyt poimittiin kartoista, ja ratkaisimme isojen karttojen esittelyn ja sijoittelun ongelmia suunnittelemalla luontoon viittaavia uniikkikalusteita. Kiinnitimme myös erityisesti huomiota asiakaspalvelijoiden työmukavuuteen. Maanlaajuiseksi suunnitellun kokonaiskonseptin osia on helppo soveltaa erilaisiin tiloihin.

Työvaiheet ja työkalut

Projektissa päämääränä oli kehittää uusi tilallinen ilme ja toimiva, maanlaajuinen palvelukonsepti. Projektiin kuuluivat tilasuunnittelu, visuaalisten elementtien suunnittelu, kiintokalustesuunnittelu, konseptimanuaalin graafinen suunnittelu ja taitto, asiakaspalvelukonseptin esittely sekä alueellisten suunnittelijoiden koulutus videotaltioinnin avulla.

Lopputulos

Loimme Maanmittauslaitokselle toiminnallisesti, visuaalisesti ja tilarakenteeltaan yhdenmukaisen ratkaisun, joka toteutettiin vuoden 2009 aikana kaikissa 36 toimipisteessä. Tilat tukevat asiakkaan ohjausta ja parempaa asiakaskokemusta sekä henkilökunnan toimintaa. Ilme heijastelee onnistuneesti sekä Maanmittauslaitoksen pitkää historiaa, luonnon arvostusta että innovatiivista edelläkävijyyttä.

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelukonsepti palkittiin Senaatti-kiinteistöjen Vuoden hanke -tilaisuudessa  Vuoden työympäristöhanke -kategoriassa vuonna 2010.

Yhteistyötahot

Senaatti-kiinteistöt, Maanmittauslaitos, Workspace Oy