Ukko.fi – Ergonomiaan ja työskentelyviihtyvyyteen liittyvä konsultointi ja toimistokalusteiden valinta (2014)

 

Vastasimme Ukko.fi työntekijöiden uusien työergonomiaa tukevien kalustevalintojen konsultoinnista. Työtilojen kalustuksessa tuettiin vaihtoehtoisten työskentelytapojen mahdollisuutta. Uusilla kalusteilla ja työtavoilla muutettiin työntekijän päivittäisrutiinia siten, että jatkuvakestoinen paikallaan istuminen vaihtui aktiiviseksi lihaksistoa ja tukirankaa tasaisesti rasittavaksi työskentelyksi. Ratkaisuna tämän saavuttamiseksi toimivat erityyppiset asennon ja työskentelyalueen vaihdoksiin kannustavat työpisteet, toimistotuolit, istuimet, seisomatasot ja tilaryhmitykset.